Undersökning

Att regelbundet gå på undersökningar är grunden för god munhälsa.

Undersökning

Vid första besöket hos oss undersöker vi dina tänder. Då frågar vi om ditt allmänna hälsotillstånd. Detta för att kunna ge dig en säker och trygg behandling. Vi vill också veta hur du tidigare har upplevt dina tandläkarbesök och om du har några speciella önskemål.

Normalt sätter vi av 40-45 minuter så vi kan göra en noggrann undersökning och erbjuda förebyggande behandling så du kan hålla dina tänder friska.

Du får nästan alltid träffa en tandhygienist vid undersökningen för att få råd och tips hur du kan bevara dina tänder friska.

Vi tar röntgenbilder och ibland också foto på dina tänder, registrerar vad som tidigare utförts i din mun, och ställer diagnos. Sedan går vi tillsammans igenom det behov av behandling som eventuellt finns.
Du får alltid en kostnadsberäkning på den föreslagna behandlingen.

När du är färdigbehandlad kommer vi tillsammans överens om lämpligt tidsintervall för återbesök.