Kliniken

En modern Adderamottagning inom Praktikertjänst AB.

Kvalitetsarbete

Vi är en modern Adderamottagning inom Praktikertjänst AB. Addera är de mottagningar som rankas allra högst av alla i Sverige enligt svenskt kvalitetsindex. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet och blev 2011 kvalitetscertifierade.
Vår målsättning är att kunna erbjuda den bästa behandlingen – med hög kompetens och kvalitet i alla led. Vår tandvård ska ge ett varaktigt värde och stimulera dig att bli mer delaktig i din behandling och tandhälsa – vi lägger stor vikt vid förebyggande tandvård.

Vår målsättning är att vår mottagning ska kännas trivsam, och vi ska vara ledande när det gäller modern tandvård. Vi vill erbjuda den bästa behandlingen med hög kvalitet och ett omhändertagande med hjärtat.

Hygien

Våra hygienrutiner är minutiösa och följer socialstyrelsens rekommendationer. Alla instrument rengörs och steriliseras enligt speciella rutiner som kontrolleras regelbundet.
Vi har också speciell utrustning för sk vattenrening till kylningen av våra borrmaskiner.

Du kan känna dig trygg när du behandlas hos oss.

Kliniken - hygien

Teknik

Vår utrustning har hög teknisk standard och den uppdateras kontinuerligt. Vi är helt datoriserade avseende patientjournaler och administration. Med vår digitala röntgen kan vi ställa diagnoser direkt från bildskärmen och vi kan på ett åskådligt sätt visa dig på de eventuella problem som kan finnas – eller visa att det ser friskt ut. Vi har sex fullt utrustade behandlingsrum med modern teknisk utrustning.

Vi använder oss av digital scanner på vår klinik, som läser av tänderna och bettet på ett smidigt sätt vid exempelvis framställning av kronor, broar och bettskenor. Vid kronor och broar använder vi en digital färgtagningsapparat för att säkerhetsställa att du får rätt färg på tänderna.